Hur bygger vi framtidens organisationer tillsammans med Generation Z?

I förra veckan föreläste vår grundare Ida Johansson, på Borås Industri- och handelsklubb. Fokusområde för föreläsningen var hur vi bygger organisationer för att attrahera, motivera och behålla Generation Z på våra arbetsplatser. Föredraget skapade många intressanta diskussioner, som inte minst märktes av på LinkedIn efteråt. Här, här och här kan du läsa besökarnas egna reflektioner efter föreläsningen

”I den nya världen så är det inte längre den stora fisken som äter den lilla fisken. Det är den snabba fisken som äter den långsamma.”

Ida Johansson, Handelsklubben 11.11.22

Borås Industri- och Handelsklubb har idag över 570 medlemmar med olika yrken, erfarenheter och verksamheter baserade Sjuhärad. En fredag i månaden mellan september och maj samlas medlemmar och gäster till nätverkande över en lunch, klubbmöte och efterföljande föredrag av en intressant näringslivsprofil. Över 500 kända föredragshållare har under årens lopp gästat klubben, som 2019 firade sin 70 års dag.

Tack Borås Industri- och Handelsklubb för att vi fick gästa och för gott mottagande!

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats
Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats